YouTube – Maciej Gwóźdź – `Trompetos` – Światowe Prawykonanie !!!😉
 

 

Elève trompettiste de Roman Grynia à Poznan